DOU'A E AL AMANE

 

            Un rapporteur dit  que le Saint Prophčte (saw) a recommandé ce dou'ā pour échapper ā la débauche et préserver notre imāne (croyance) .

 

Bismillāhir rahmānir rahim

 

Allāhoumma salli 'alā Mohammadinw wa āli Mohammad, ilāhî al amāno al amāno yawma lā yastākhiroune sā'ataw walā yastaqdimoune, ilāhî al amāno al amāno innda saqarātil mawti wa innda mofāraqatir rouhi wa innda mo'āyanetil mawti, ilāhî al amāno al amāno innda hawlil mouttala-î wa inndal wokoufi bayna yadayka ilāhî al amāno al amāno bihawlil kyāmati wa shadā idihā, ilāhî al amāno al amāno yawma yakounounnāso kalfarāshil mabsoussi , ilāhî al amāno al amāno yawma yakounounnāsso lirabbil 'ālamine, ilāhî al amāno al amāno yawma tabyazzo wadjou houwwatass waddowodjouho, ilāhî al amāno al amāno yawma yakîroul mar-o mine akhihi wa oummihi wa abihi wa sāhibatihi wa banihi likoulli amri imminehoum yawma îzine shānoune youghnihi , ilāhî al amāno al amāno yawma yakoumour rouho wal malâ~ikato saffane lā yatakallamoune illā mane azine lahour rahmāno wa qāla sawābane, ilāhî al amāno al amāno yawma yanzouroul mar-o mā kaddamate yadāho wa yakouloul kāfiro yā laytani kounnto tourābane , ilāhî al amāno al amāno fî yawmine kāna miqdārohou khamsine alf sanatine fassbir sabrane djamîlane , ilāhî al amāno al amāno yawma yawaddoul moudjrimou lawyaf tadya mine 'azābi yamaîzine bibanihi wasāhibatihi wa akhihi wa fassilatihillati  lati to'awihi wamann fil arzi djamîane soummou younndjihi kallā innahā lazā nazzā 'atal lish-shawāî , ilāhî al amāno al amāno yawma tardjofourrādjifato tatba-o harrādifato kouloubouy yawma iziw wādjifatoune absārouhā khāshi'ato , ilāhî al amāno al amāno yawma taqouloul malâ~ikato lāboushrā yawma izil lil moudjrimîne wayqouloune hidjram mahdjoura , ilāhî al amāno al amāno yawma ya'z zouz zālimo 'alā yadayhi wa yakoulo yā laytani attakhazto ma'ar rassouli sabilane yā waylatā laytani lam attakhize foulānane khalilane , ilāhî al amāno al amāno yawma lā yanefa-o mālounw walā banouna illā mane atallāh bikal binas salîmine birahmatika yâ arhamar rāhimine, lā ilāha illallāhoul mawdjoudo fî koulli zamānine, lā ilāha illallāhoul ma'aboudo fî koulli makānine , lā ilāha illallāhoul ma'aroufo bi ihssānine, lā ilāha illallāhou al amāno al amāno yā dâémal ma'aroufi  yā kadimal ihssāno yā hādiyal mouzziline iyyāka na'bodo wa iyyāka nasta'îno yā ghafouro yā ghaffāro bi rahmatika yā arhamar rāhimine, salallāho 'alā Mohammadinw wa ālihi adjma'îne