Zyàrat Hazrat Imàm Moussa Kazim (as).

 

Assalàmo ‘alaykà yà nourallahi fî zouloumàtil arzi;

assalàmo ‘alaykà yâ waliyyillah;

assalàmo ‘alaykà yà houdjdjatallàhi,

assalàmo ‘alaykà yà bàballàhi ash hadou annaka akmatssalàta

wa àtaytazzakàta, wa ammarta bil ma’roufi

wa nahayta ‘anil mounkari wa talawatal kitàbi haqqà tilàwatihi

wa djàhadata fillàhi haqqa djihàdihî

wa sabarta ‘alal arzà fî djambihi mouhtassibane

wa ‘abadtahou mouklissane hattà atàkal yaqîne

ash hadou annaka awwalà billàhi wa bi roussoulihi

wa annakabanou rassoulillàhi haqqane abra-ô- ilallàhi

mine a’adà~îka wa atakarrabo ilallàhi bi mouwàlàtika ataytouka

yâ mawlàya àrifane bihaqqika mouwàliyane li awliyâ~ika

moâdiyane li a-adâ~ika fass-fa’a li inndi rabbika

assalàmou ‘alayka wa rahmatoullàhi wabarakàto.

 

Voir Biographie Imàm Moussa Kazim (as)