Zyàraté Djanàbé Aména (as)

(mère du Saint Prophète)

Assalàmou 'alayki ayyatohattàhirtoul motahharah

Assalàmou 'alayki ayyatohaz zakiyatoul mouftakhiyarah

Assalàmou 'alayki yâ man sharrafallàho bi a'alà sharafa

Assalàmou 'alayki yâ khayra khalkin ba'da akrami salafin

Assalàmou 'alayki yâ man sata' min djabinihà nouro sayyidil ambiyâ-i fa azà-ata bi zaw-ihil arza wa asmà-a

Assalàmou 'alayki yâ mannadjal lahla malâ~ikatoul asfiâ~i wa zoriba lahà houdjboul djannati kamà zoriba li maryam sayyidatin nissâ~i

Assalàmou 'alayki yâ oumma rassoulillàhi

Assalàmou 'alayki yâ wàlidati habîbillàhi kad hamalti bi sayyidil kâ~inàti wadji'ati bi ashrafil mawdjoudati, wa sallallàho 'alayki wa rahmatoullàhi wa baralàtoh.