Zyàraté Shohdà-é-Ohod

Assalàmou 'alà rassoulillàh,

Assalàmou 'alà nabiyilàh,

Assalàmou 'alà ahlibaytihit tàhirîne

Assalàmou 'alaykoum yà ahlibaytil imàni wattawhîde

Assalàmou 'alaykoum yà ansàra dînillàhi wa ansàra rassoulillàhi 'alayhi wa àlihis salàme

Salàmoun 'alaykoum bimà sabartoum fa ni'mà oukbadouddàri ash hado annlà akhtàrakoum lidînihi astafàkoum lirassoulihi, wa ash hado annakoum kad djàhadatoum fillàhi haqqà djihàdihi wa zabbatoum 'ann dînillàhi wa ann nabiyihi wadjoudtoum bi anfousikoum dounahou wa ash hado annakoum kotiltoum 'alà minhàdji rassoulillàhi fa jazàkoumoullàho 'ann nabiyihi wa 'anil islàmi wa ahlihi afzalal jazà~i wa arrafanà wodjouhkoum fî mahalli rizwànihi wa mawzi-i ikràmihi mà'annabiyîne wassiddiqîne washohsdà~i wassàlihîne wa hassona oulà~ika rafika.

Ash hado'annakoum hizboullàhi kàfilatane bi tarbiyatihi moushfikatane 'alà nafsihi wàkifatane 'alà khidmatihi moukhtàratan rizàho wa mo-assiratan hawà-o wa ash hado annaka mazayti 'ala imàni wattamassouki bî ashfil adyàni ràziyatan marziyatan tàhiratan zakiyatan takiyatan naqiyatan fa raziyallàho anki warzàki wa dja'alal djannati manzilaki wa ma-wàki, allàhoumma salli 'alà Mohammadine wa àli Mohammad, wanfa'ni bi zyàratika wasabbitni 'alà mohabbatihà walà tahrimni shafà-at-hà wa shafà-atal ayîmmati min zourriyatihà warzoukni moràfakatahà wahshourni ma'ahà wa ma'a awlàdihat tàhirîne.

Allàhoumma là tadj'alaho àkhiral ahdi min zyàrati iyàha warzoukniyal awdà 'ilayhà abdan mà abkaytani wa izà tawaffaytani kahshourni fî zoumratihà wa adkhilni fî shafà-atihà bi rahmatikà yà ar hamar ràhimîne.

Allàhoumma bi haqqihà indaka wa manzilatihà ladayka ighfirli wali wàlidayya wal djamiyil mou-minine wal mo-minate wa àtini fiddounyà hassanatan wa fîl àkhirati hassanatan wakina rahmatika azàbannàr.